Detlon proponuje rozliczanie czasu pracy kierowców.

Transport jest nieodłącznym elementem prosperowania właściwie każdej działalności, tymczasem my jako zarządzający marką, rzadko jesteśmy w stanie nadzorować aspekt logiczno-transportowego osobiście. Warto dodać, że tego typu kontrola w firmie jest zgodna z przyjętym prawem, jakie ma na celu broni biznesu prywatnych oraz państwowych marek, ale także bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników firm.

Opracowano bardzo dużo systemów służących do nadzoru pracowników, jednak każdy z nich ma na celu nie tylko mierzenie czasu pracy kierowców, ale również kontrolowanie całego toku logistycznego w tym eksploatację samochodów, ich dostępność, czy też zużycie paliwa.

Poczynania te,przede wszystkim bazują na na sczytywaniu danych z kart kierowcy przynajmniej raz na niespełna 30 dni bądź w wyjątkowych przypadkach częściej. Mechanizm ten jest bardzo ważny, jeśli chodzi o sporządzanie rozkładu oraz rozliczania czasu pracy kierowców. Otwiera perspektywę sporządzenia indywidualnego rozkładu czasu pracy, w którym godziny rozpoczynania i kończenia pracy mogą ulec modyfikacji, a mimo wznowionego zainicjowania etatu w tej samej dobie, nadgodziny nie są naliczane.

Niepodważalną sprawą w logistyce jest harmonogram jak również oprogramowanie dla transportu. Dzięki harmonizacji pracy kierowców jesteśmy w stanie oszacować potencjalny czas potrzebny do finalizacji zamówienia, akceptujący część ukończonych kilometrów oraz czas przeznaczony na wytchnienie. Trzeba pamiętać jednak o tym, że plan i czas pracy kierowców musi synchronizować się z normami ustalonymi normami na terenie Polski oraz w UE. Przykładowo dzienny okres prowadzenia między dwoma dziennymi okresami odpoczynku nie może trwać dłużej niż 9 godzin. Respektując te przepisy, mamy praktycznie pewność efektywnej pracy, w efekcie dodatkowo przydatnych transakcji.

linie regularne do 50 km rozkład czasu pracy kierowców